Categories
komentar

Asociacija krepi nevladno kulturno polje

Društvo Asociacija je neformalno pričelo delovati leta 1992, v takrat sveže ustanovljeni Republiki Sloveniji. Položaj nevladnih organizacij se je s spremembo političnega sistema spremenil in vlogo sistemske podpore neodvisni kulturni sceni je bilo potrebno artikulirati na novo. Obstoj zagovorniške in servisne organizacije za samostojne ustvarjalce in ustvarjalke ter formalizirane ali neformalizirane kolektivne enote v spektru kulturnega nevladja, se je na dolgi rok pokazal kot nadvse pomemben.

Izkazalo se je namreč, da kulturna politika ne sledi enotni strategiji, temveč se rada obrača po vetru, ki piha s strani vladajoče opcije. Tovrsten nestabilen način oblikovanja kulturne politike na lokalnem, nacionalnem in širše geografsko pogojenem nivoju, se je v mnogih aspektih izkazal kot izčrpljujoč in neučinkovit. Ob nenehni menjavi kadra se nujni ukrepi za vzdrževanje trajnostnih pogojev profesionalnega delovanja akterjev na polju kulture velikokrat sprejmejo z zamudo, ali pa do njihove uresničitve sploh ne pride.

Asociacija, ki se je formalizirala pred dvajsetimi leti, tako že dolgo bdi nad ukrepi Ministrstva za kulturo ter drugih državnih organov in jih opozarja na neugodne pogoje za delo v kulturi. Na podlagi terenskih raziskav tudi svetuje kako bi se lahko lotili njihove sistemske odpravitve. Tovrstne organizacije so tudi pomemben povezovalni faktor znotraj kulturnega polja. Z izobraževanjem in združevanjem v sektorsko mrežo, ustvarjajo ozaveščene in zato tudi politično močnejše akterje v polju neodvisne kulture. 

Praznovanje obletnice delovanja  Asociacije bo potekalo v četrtek, 20. aprila 2023. Popoldanski, konferenčni del praznovanja, se bo odvil v sejni dvorani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Po uvodnih nagovorih bo prvi del konference namenjen temi kulture in zdravja. CultureForHealth (Prizadevanja kulture za zdravje) je eden izmed aktualnih projektov Asociacije in tokratna konference bo v uvodni predstavitvi projekta s končnim poročilom in priporočili za oblikovanje politik na področju kulture in zdravja, gostila tudi Kornelio Kiss, direktorico projektov in operacij v evropski zagovorniški mreži Culture Action Europe. Predstavljene bodo tematske raziskave, študijski primeri, pilotni projekti ter primeri dobrih medresorskih povezovalnih praks, prostor pa bo tudi za refleksijo in debato. Slavljenje se bo nadaljevalo v dvorani Dijaškega doma Tabor z obsežnim govorniškim in umetniškim programom.

Avtorica ilustracije: Asja Trost