O Kulturniku

http://kulturnik.si/

01 426 9530 (Ljudmila)
urednik@kulturnik.si

Kulturnik razvija Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost,
podpira pa Ministrstvo za kulturo.

  • Uredništvo: Urška Savič, Jaša Bužinel; do 2021 Nina Dragičevič; do leta 2018 Polona Torkar in Alenka Pirman; do leta 2015 Irena Duša in Helena Pivec
  • Progamiranje: Mitja Doma, Luka Frelih, Žiga Kranjec, Zoran Obradović
  • Oblikovalca: Studio ŽAŽA (Žiga Aljaž in Žiga Artnak)
  • Organizacija: Živa Zupan

KULTURNIK.SI NA KRATKO

Kulturnik je spletni portal, namenjen lažji in kvalitetnejši orientaciji po kulturi in umetnosti. Na enem mestu lahko hitro in enostavno pokukate v sicer težje dostopno digitalizirano bogastvo slovenskih knjižnic, arhivov, muzejev in ste na tekočem z aktualno kulturno produkcijo ter pestrim dogajanjem po Sloveniji.

Združuje tri storitve:

  •    podatkovne zbirke
  •    agregator dogodkov
  •    agregator novic

Iskalnik po podatkovnih zbirkah aktivno išče po več kot 30 izbranih strokovnih spletnih virih (podatkovne zbirke, spletna mesta, portali, arhivi), ki jih v veliki večini financira Ministrstvo za kulturo in pokrivajo vsa področja kulturne dediščine in umetnosti. Zadetke prikazuje po virih, izpis pa je vezan tudi na naravo spletne vsebine (fotografija, knjiga, video).

Novice strojno zajemajo RSS vire iz prek 300 spletnih virov in jih prikazujejo po različnih področjih in kategorijah skupaj s sliko, če je na voljo. Vire izbirata metaurednici, gre pa za spletna mesta slovenskih kulturnih producentov in organizacij, kulturne rubrike spletnih medijev, bloge in podcaste.

Dogodke agregiramo s pomočjo nekdanjega Kulturnika (projekt Mreže multimedijskih centrov M3C od 2005), iz spletnih koledarjev posameznih institucij, zajemamo pa jih tudi s Facebooka, kjer se danes objavlja glavnina najav dogodkov. Virov za dogodke je prek 2000.

Seznam aktualnih virov, iz katerih zajema Kulturnik.

NE TAKO NA KRATKO

Na področju digitalizacije slovenske kulture so po letu 2000 v Sloveniji začele vznikati nove spletne iniciative, večinoma podprte z javnimi sredstvi in posvečene posameznim umetnostnim in kulturnim področjem. Ko je zaživel Culture.si, portal za mednarodno sodelovanje Ministrstva za kulturo v sodelovanju z društvom Ljudmila, laboratorijem za znanost in umetnost, je postalo jasno, da v Sloveniji potrebujemo primerljivo različico v slovenščini. Pravzaprav potrebujemo še več – uporabniku prijazno osrednjo vstopno točko do vseh kulturnih e-vsebin v slovenščini, ki bo zapolnila potrebe različnih uporabniških skupin in jim omogočila

  • večjo dostopnost slovenske kulture v spletnem informacijskem prostoru,
  • lažje in hitrejše iskanje kulturnih vsebin,
  • ustreznejše zadetke od splošnih iskalnikov.

Na raznovrstnost virov je v začetku leta 2010 društvo Ljudmila opozorilo že v Analizi izbranih portalov z digitalnimi kulturnimi vsebinami v Sloveniji. Analiza je pokazala, da problem slovenske kulture v spletnem okolju ni pomanjkanje vsebin, pač pa njihova razdrobljenost, nepreglednost in otežkočena dostopnost (zaradi različnih pristopov k organiziranju gradiva in zaradi razpršenosti virov). Kot dodatna težava se je pokazalo dejstvo, da splošni spletni iskalniki ne morejo preiskovati zbirk podatkov skozi obrazce, zato obstaja ogromno podatkov, shranjenih v specializiranih bazah, ki pa so v iskalnikih nedosegljivi.

Društvo Ljudmila je tako na javnem ciljnem razpisu za nosilca javnega kulturnega projekta informacijske dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja in kulturnega razvoja (posodabljanje in razvoj portala Culture.si ter razvoj slovenske različice portala) v obdobju 2011-2014 za slovensko različico portala Culture.si predlagalo nov iskalnik za področje kulture, ki bi uporabnikom nudil neprimerljivo več uporabnih podatkov in ustreznejše zadetke od tistih, ki jih lahko ponudijo splošni spletni iskalniki.

Ministrstvo za kulturo je za štiriletni razvoj portalov Culture.si in Kulturnik.si (programiranje, uredniško delo, priprava vsebin) namenilo 370.000 €. Pri načrtovanju portala so bile upoštevane potrebe vseh skupin potencialnih uporabnikov, ki pri svojem delu ali v prostem času potrebujejo hiter in kvaliteten dostop do kulturnih vsebin: domači producenti in ustvarjalci, državni uradniki, kulturni posredniki, domači novinarji in medijske hiše, domači raziskovalci in študentje ter splošno slovensko občinstvo.

V prvi vrsti se je ekipa posvetila razvoju iskalnika (pregledovalnika podatkov o slovenski kulturi, zbranih iz bogastva obstoječih virov javnih zbirk in drugih relevantnih virov), s poudarkom na odprtokodni arhitekturi z možnostjo dograjevanja, spreminjanja in dodatnega razvoja. Vse ozadne rešitve so napisane na podlagi odprtega programja, za izmenjavo podatkov pa so uporabljeni odprti standardi – splošni (XML, RDF, JSON) in specifični (Europeana, Dublin Core, M3CRDF). Pomemben del procesa je bilo tudi sodelovanje z viri in spodbujanje k poenotenju standardov za izmenjavo podatkov. V skrajnih primerih so bili za izredno pomembne podatkovne zbirke, kjer uporaba teh standardov ni bila mogoča, za potrebe iskalnika ustvarjeni rudimentarni povzetki (scrapers). Beta verzija je začela delovati decembra 2013.

Vizualno podobo je prevzel Studio ŽAŽA (Žiga Aljaž in Žiga Artnak). V skladu z nekomercialno naravo portala sta se odločila za umirjene barve in izčiščen, pregleden videz. V logotip sta postavila kurzor kot osnovni element, ki obiskovalca vabi k iskanju. Kurzor je uporabljen tudi v spremljevalnem videu, kjer se pojavlja v fizičnem prostoru kot znak za iskanje na različnih ikoničnih ozadjih slovenske umetnosti.

Ob boku iskalnika po podatkovnih zbirkah slovenske kulture je tekel tudi razvoj dveh agregatorjev, za novice in za dogodke, ki zdaj skupaj z iskalnikom sestavljajo enotno vstopno točko Kulturnik.si. Agregator novic zbira objave več kot 200 relevantnih virov in jih razporeja po področjih. Poleg pregleda dnevnih novic tako omogoča iskanje po kategorijah ali posameznih virih, z dodanim iskalnim okencem pa tudi po ključnih besedah.

Agregator dogodkov je nadgradnja bivšega Kulturnika (projekt Mreže multimedijskih centrov M3C), ki od leta 2005 na koledarski način agregira kulturne dogodke v Sloveniji. Nadgradnja in integracija v arhitekturo osrednje vstopne točke je prinesla izboljšano bazo virov, ki jo sestavlja prek 2000 virov (spletne strani in Facebook napovedniki dogodkov), pa tudi izboljšano iskanje po regijah in zvrsteh. Hiter pregled tekočih in napovedanih dogodkov na želeni lokaciji je mogoč preko zemljevida, iskalno okno pa omogoča iskanje po ključnih besedah.

V skladu z načelom hrambe kulturnih vsebin za kasnejšo ponovno rabo agregatorja novic in dogodkov vključujeta tudi arhiv, ki odpira nove možnosti uporabe.

Cilj portala Kulturnik.si v prihodnje ostaja nenehno izboljševanje in enotenje standardov za izmenjavo podatkov ter večanje dostopnosti javnih zbirk v sodelovanju s slovenskimi kulturnimi institucijami in producenti.

Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki. (pdf, 1558 kb)